Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (RER) turpina projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.

Laikā no 01.12.2022. līdz 28.02.2023. RER īstenoja šādas projekta aktivitātes:

3.1. Vadības sistēmas bloka projektēšana un izgatavošana. Vadības bloka PWM programmatūras testēšana (aktivitāte turpinās);

3.2. Divlīmeņu un trīslīmeņu topoloģiju invertoru zemas jaudas versiju projektēšana un izgatavošana. Invertoru topoloģiju salīdzināšana, ņemot vērā jaunā tīkla induktora parametrus un tīkla harmoniku ierobežojumus (aktivitāte turpinās);

4. Jaunā tīkla induktora eksperimentāla prototipa izgatavošana un testēšana (uzsākta 2023.g. I cet.);

5. Elektrovilciena invertora ar vadības bloku eksperimentāla prototipa izgatavošana (uzsākta 2023.g. I cet.);

6. Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta eksperimentāla parauga izmēģinājumi AS RER laboratorijā (uzsākta 2023.g. I cet.).

Tāpat turpinās datu apkopošana publicitātes pasākumu veikšanai. Izstrādāta viena zinātniskā publikācija.

Turpinās līgumpētījuma “Elektrovilciena piedziņas matemātiskā modeļa, mazjaudas prototipa un programmatūras algoritma izstrāde” veikšana. Darbu veicējs – Rīgas Tehniskā universitāte.

CFLA no 2022.gada 15.novembra līdz 2023.gada 3.februārim veica projekta attālināto pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

RER turpina projekta īstenošanu saskaņā ar plānoto.