• Asinhronām mašīnām paredzētu statora spoļu izgatavošana līdz 500 kW
  • Līdzstrāvas dzinēju enkuru un polu spoļu izgatavošana līdz 250 kW
  • Asinhronu mašīnu rotoru un statoru, līdzstrāvas dzinēju enkuru un polu vakuuma- spiediena impregnēšana. Impregnēšanas tvertnes augstums ir 1400 mm, diametrs – 1600 mm. Spiediens no 0,5 līdz 8 Bar.
  • Izstrādājumu termiskā apstrāde krāsnīs pirms un pēc impregnēšanas saskaņā ar F, H, C klasēm