Laboratorijas pētījumu veidi

 • Tēraudu un pelēko čugunu ķīmiskā sastāva un mehānisko īpašību izpēte
 • Dažādu marku augstas kvalitātes lodēšanas kušņu izgatavošna
 • Alvas un svina lodējumu ķīmiskā sastāva noteikšana
 • Krāsaino metālu sakausējumu ķīmiskā sastāva noteikšana
 • Cinka un laku pārklājuma biezuma pārbaude

Izmēģinājumu centrs

RER sniedz pakalpojumus atbilstoši klienta vajadzībām, palīdzot optimizēt piegādāto iekārtu darbību. Ir iespējams pārbaudīt šādus tehniskos līdzekļus:

Ir iespējams pārbaudīt šādus tehniskos līdzekļus
 • elektrovilcienu vilces elektrodzinēji (kolektoru un asinhronie)
 • elektrovilcienu un pasažieru vagonu papildus elektroierīces
 • elektrovilcienu elektroaprīkojums
 • lokomotīves vilces vilcienu pasažieru vagonu elektroaprīkojums
 • ritošā sastāva vilces statiskie pārveidotāji
 • ritošā sastāva statiskie pārveidotāji

Galvenie izmēģinājumu veidi:

 • izolācijas elektriskās izturības pārbaude
 • starptinumu izolācijas dielektriskās izturības pārbaude
 • pārbaude uz sakaršanu
 • pārbaude pie palielināta griešanās ātruma
 • vibrācijas līmeņa pārbaude
 • komutācijas pārbaude
 • klimatiskās pārbaudes
 • īssavienojumu strāvu caurplūdes mehāniskās izturības pārbaude

Komutācijas spēju pārbaude:

 • nominālās
 • maksimālās
 • kritiskās u.c.

Izstrādājumu (līdz 350 kg) pārbaude uz izturību pret ārējo mehānisko faktoru iedarbību