Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” 2021. gada 9.jūlijā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.
Projekta 1.aktivitāte “Esošo risinājumu analīze elektrovilcienu tīkla filtra mezgla optimizācijā” tika pabeigta 30.06.2021. Šobrīd notiek projekta 2.1. apakšaktivitātes “Galveno parametru aprēķināšana un silšanas modelēšana” īstenošana.