Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.1.2.1.1/18/A/001-21.

Pētījuma realizācijas gaitā tika izstrādāta pārveidotāja principiāla shēma un matemātiskais modelis. Ir izveidots un pārbaudīts uz modeļa vadības algoritms. Notiek vadības bloka plašu dokumentācijas pirmā varianta pārbaude.

Par trim pētījuma mēnešiem tika pabeigta otrā projekta aktivitāte, ir uzsākta pārveidotāja vadības bloka programmatūras izstrāde.