Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.1.2.1.1/18/A/001-21.
Par atskaites periodu tika pabeigta iepriekšējā posmā uzsāktā vadāmā taisngrieža un invertora modelēšana. Balstoties uz modelēšanas rezultātiem ir izveidots pārveidotāja vadības algoritms. Ir pabeigta vadības bloka plašu dokumentācija izveide un pārbaude.
Turpmākajā darbā sāksies eksperimentāla parauga izveide un pārveidotāja vadības bloka programmatūras funkcionalitātes paplašināšana.