Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka no akcionāra MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED saņēma paziņojumu par būtiskas līdzdalības zaudēšanu, saskaņā ar kuru akcionārs MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED:

– atsavinājis savas akcijas (34,45 % no RER balsstiesīga pamatkapitāla) ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ», Maskava,Krievija;

– atsavinājis 80% АО «Крона Груп» akcijas (46 % no RER balsstiesīga pamatkapitāla) ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ», Maskava,Krievija.

Tādā veidā, MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED tieša un netieša līdzdalība RER balsstiesīgā pamatkapitālā ir beigusies.

Detalizētāka informācija ir norādīta šī paziņojuma pielikumā.

Vēstule