Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr. 1.2.1.1/18/A/001.

Atskaites periodā tika izveidots invertora moduļa un elektrodzinēja prototipi. Izstrādāts un izveidots laboratorijas testēšanas stends. Laboratorijas infrastruktūra tiks izmantota invertora programmatūras regulēšanā un vadības algoritmu pielāgošanu elektrodzinējam.

Uzsākts superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izgatavošanas process. Izgatavošana notiek zinātniskas institūcijas specialistu uzraudzībā. Uzlādes-izlādes bloka programmatūra ir izstrādāta balstoties uz matemātisko modeli.

Par trim pētījuma mēnešiem tika pabeigta ceturtā aktivitāte. Turpmākajā darbā ir ieplānota superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izgatavošanas pabeigšana un elektroaprīkojuma komplekta elementu testēšana.

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR. 1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.07.2020. - 30.09.2020.