Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka no ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ» (LLC “TransComponent Holding”) (Maskava, Krievija) saņēma paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar kuru ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ» (LLC “TransComponent Holding”):

· ir ieguvis 34,45 % RER akcijas;

· ir ieguvis 80% akcijas RER akcionāra АО «Крона Груп» (46 % no RER balsstiesīga pamatkapitāla). Tādā veidā ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ» tieša līdzdalība RER balsstiesīgā pamatkapitālā sastāda 34,45%.

Ņemot vērā, ka ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ» pieder 100% kapitāldaļas RER akcionāra Crowning Finance Cyprus Ltd. (18,19% no RER balsstiesīga pamatkapitāla), jauna akcionāra tieša un netieša līdzdalība sastāda 98,64% no RER balsstiesīga pamatkapitāla.

Detalizētāka informācija ir norādīta šī paziņojuma pielikumā.

Paziņojums