Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.
Līdz 2021. gada oktobra beigām tika īstenota projekta 2.1. apakšaktivitāte “Galveno parametru aprēķināšana un silšanas modelēšana”, ko plānots pabeigt līdz 2021.g. beigām. Līdz gada beigām plānots uzsākt apakšaktivitātes 2.2. “Konstruktoru dokumentācijas izstrāde” īstenošanu, kā arī 3.aktivitāti “Elektrovilcienu invertora topoloģiju salīdzinājums; vadības sistēmas izveide, ņemot vērā jaunā tīkla induktora parametrus un tīkla harmoniku ierobežojumus”.
Šobrīd tiek izstrādāta tehniskā specifikācija pētniecības ārpakalpojuma iegādei. Iepirkumu plānots izsludināt 2021. gada novembrī.