Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr. 1.2.1.1/18/A/001.

Atskaites periodā tika izveidots jaunā jaudas plūsmas vadības algoritma matemātiskais modelis. Izstrādāta superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka (SKUSIB) vadības programmatūras struktūra un noregulēti galvenie mezgli.

Galīgā vadības programmatūras regulēšana notiks uz SKUSIB eksperimentāla prototipa.

Projekta aktivitāšu grafikā bija ieplānots, ka ārēja pakalpojuma darbi tiks pabeigti 2020. gada aprīlī, tomēr Latvijas valstī izsludināta ārkārtas stāvokļa un pakalpojumu veicēja iekšējo drošības pasākumu dēļ, līguma termiņi ir pagarināti.

Par trim pētījuma mēnešiem tika pabeigta trešā aktivitāte. Turpmākajā darbā ir ieplānota dokumentācijas apkopošana un nodošana ražošanā.

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.04.2020 - 30.06.2020