Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr. 1.2.1.1/18/A/001-21.

Pētījuma realizācijas gaitā tika noteikti galvenie pārveidotāja parametri. Balstoties uz veiktajiem aprēķiniem tika izstrādātas prasības svarīgākajam spēka elektronikas komponentēm, kuru iepirkums tiks izsludināts nākošajā projekta posmā. Iegūtie aprēķinu rezultāti dod iespēju sākt pārveidotāja matemātiskā modeļa izveidi.

Par trim pētījuma mēnešiem tika pabeigts pirmā projekta aktivitāte, ir uzsākta pārveidotāja matemātiskā modeļa izveide. Turpmākajā darbā būs nepieciešams veikt komponenšu iepirkumu un uzsākt vadības algoritma projektēšanu.