Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” ir sekmīgi pabeigusi pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr. 1.2.1.1/18/A/001-08.

Projekta ietvaros tika izstrādāts metro elektroiekārtu komplekts, kas ietver invertora moduli, uzlādes-izlādes ierīci un superkondensatoru. Tika izstrādāti arī invertora moduļa un uzlādes-izlādes ierīces vadības sistēmu algoritmi ar atbilstošo iebūvēto programmatūru.

Visi projekta mērķi ir sasniegti pilnā apmērā un paredzētajā termiņā.

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR. 1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS