Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr. 1.2.1.1/18/A/001-21.
Pētījuma realizācijas gaitā tika veikti elektrovilciena kustības parametru un pārveidotāja silšanas aprēķini. Aprēķinu rezultāti bija apkopoti provizoriskā atskaitē, uz kuras bāzes tika noteikti pārveidotāja komponenšu parametri. Vilces pārveidotāja projektēšanas moderno risinājumu izvēlei tika izanalizēts liels apjoms zinātnisko žurnālu un publikāciju. Iegūtas zināšanas būs pielietotas vadības algoritmu un svarīgo konstrukcijas mezglu projektēšanas laikā.

Par pirmiem trim pētījuma mēnešiem tika paveikta puse no pirmajā aktivitātē paredzēto darbu apjoma. Turpmākajā darbā būs nepieciešams izveidot iepirkuma komponenšu specifikāciju un sākt vilces pārveidotāja projektēšanu.