Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr. 1.2.1.1/18/A/001-08.

Atskaites periodā paveikti invertora moduļa un elektrodzinēja izmēģinājumi. Testēšanas laikā tika koriģēta laboratorija programmatūra. Apstiprināta prototipu un programmatūras stabila funkcionēšana.

Turpinās superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izgatavošanas process. Izgatavošana notiek zinātniskas institūcijas specialistu uzraudzībā. Nepieciešamās komplektācijas iegāde bija saistīta ar grūtībām, Latvijas valstī izsludināta ārkārtas stāvokļa dēļ. Piegādes laiks tika pagarināts, tāpēc superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izmēģinājumi notiks nākošajā ceturksnī. Galīgā vadības programmatūras regulēšana notiks uz eksperimentāla prototipa.


Turpmākajā darbā ir ieplānota superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izgatavošanas pabeigšana un elektroaprīkojuma komplekta elementu testēšana.

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR. 1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.10.2020. - 31.12.2020.