Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2020. gada 29. septembrī noslēdza līgumu ar Enerģētikas un transporta Kompetences centru (Kompetences centrs) par pētijuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros.

Projekta numurs – Nr. 1.2.1.1/18/A/001-21.

Kompetences centra izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

·   Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;

·   Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;

·   Viedā enerģētika un transports.

Pētniecības projekta mērķis ir jauna, inovatīva produkta – elektrovilciena 25kV pārveidotāja izstrāde. Vienlaikus tiks paplašinātas RER zinātniskā kolektīva kompetences elektrovilciena elektroaprīkojuma izstrādes jomā. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt jaunu produktu: elektrovilciena 25kV pārveidotājs.

Pētījums tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.