Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”

Projekta ietvaros iegātās un uzstādītas visas plānotās iekārtas, notiek to salāgošanas un regulēšanas darbības.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbalsta programmas “1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2. kārtas ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgts 2018. gada 29. novembrī un projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 2 milj. EUR, no kuriem 35% veido ERAF finansējums.