AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 31.12.2020. sekmīgi pabeidza projekta “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2. kārta”.

Projekta mērķis bija veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu RER ražotnē Ganību dambī 53, Ganību dambī 61, Rīgā (kad. nr. 0100 013 0152) apstrādes rūpniecības nozarē (27.11. Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana). Projekta mērķis tika sasniegts pilnā apmērā. Projekta ietvaros tika veikta 12 ražošanas iekārtu un 1551 LED apgaismes ierīču iegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā (esošo ražošanas iekārtu nomaiņu), kā arī veikta 3 ražošanas ēku vienkāršota atjaunošana.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds.