PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.1.1.1/20/A/116 IETVAROS PERIODĀ 01.09.2021. – 30.11.2021

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/116

Projekta ilgums: 01.09.2021.-30.11.2023 

Projekta finansējums ERAF 527 065,35 EUR 

Projekta vadošais partneris – RTU, sadarbības partneris SIA “Allatherm” un AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Projekta nosaukums: “Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība”

Smart Thermal Management in Electric Drives with Built-In Heat Pipes/Loops for Better Reliability and Functionality

Atskaites periodā laikā bija uzsākti elektriskās mašīnas ar siltumcilpām dizaina izstrādes darbi, izveidotajā ar RTU, konstruktoru grupā. Skatītas elektrisko mašīnu konstrukcijas un iespēja integrēt siltumcilpās bez mašīnas gabarītizmēra maiņas. Ir precizēti elektrisko mašīnu siltuma zudumu avoti, to lielums un atrašanas vietas. Izstrādātas skices siltumcilpu un siltumkontūru izvietojumam mašīnas aktīvajā daļā un izvietojums ārpus mašīnas.