PAR PROJEKTA NR.1.1.1.1/20/A/116 ĪSTENOŠANAS UZSĀKŠANU

Projekta nosaukums: “Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība”
Smart Thermal Management in Electric Drives with Built-In Heat Pipes/Loops for Better Reliability and Functionality
Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/116
Projekta ilgums: 01.06.2021.-30.11.2023
Projekta finansējums ERAF 527 065,35 EUR
Projekta vadošais partneris – RTU, sadarbības partneris SIA “Allatherm” un AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”