AS “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauc kārtējo AS RER akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2022.gada 30.jūnijā plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā.

Darba kārtība:

  1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2021.gada darbības rezultātiem.
  2. Zvērinātā revidenta ziņojums.
  3. Sabiedrības Padomes ziņojums.
  4. Sabiedrības 2021.gada pārskatu apstiprināšana.
  5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2022.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
  6. Par Sabiedrības Statūtu grozījumiem.