AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 3.kārta” saskaņā ar 02.08.2021. noslēgto vienošanos ar CFLA nr. 4.1.1.0/20/A/050.

2022.g. I ceturksnī RER noslēdzis līgumus par ražošanas ēku 112 un 113 vienkāršoto atjaunošanu. Ir piegādātas un uzstādītas visas LED apgaismes ierīces. Veikta darbinieku apmācība darbam ar iekārtām iespiedmašīnu un elektronisko bloku ražošanai. Lielākā daļa ražošanas iekārtu šobrīd tiek izgatavotas, RER gaida to piegādi. Sakarā ar to, ka SIA Robur Baltia atteicās slēgt līgumu cenu pieauguma dēļ, RER šobrīd veic atkārtotu iepirkuma procedūru “Instrumentālais vertikālās frēzēšanas darbgalds ar CPV”.

Projekts tiek īstenots atbilstoši plānotajam laika grafikam.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds.