AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 3.kārta” saskaņā ar 02.08.2021. noslēgto vienošanos ar CFLA nr. 4.1.1.0/20/A/050.

2022. gada II ceturksnī RER uzstādījis vairākas jaunas iekārtas: universālo oscilogrāfu un nelineāro bojājumu mērītāju, vadības pults un pārveidotāja testēšanas stendu, zemsprieguma vadības pults un pārveidotāja testēšanas stenda vairogu, kā arī iekārtu komplektu iespiedmašīnu un elektronisko bloku ražošanai. 2022. gada jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA Abplanalp Baltik par portālā frēzēšanas darbgalda ar CPV iegādi.

Turpinās atjaunošanas darbi divās ražošanas ēkās.

Projekts tiek īstenots atbilstoši plānotajam laika grafikam.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds.