Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.

2021. gada 4.ceturksnī uzsākta apakšaktivitātes 2.2. “Konstruktoru dokumentācijas izstrāde” īstenošanu, kā arī 3.aktivitātes “Elektrovilcienu invertora topoloģiju salīdzinājums; vadības sistēmas izveide, ņemot vērā jaunā tīkla induktora parametrus un tīkla harmoniku ierobežojumus” īstenošana.

Zinātniskās kapacitātes trūkuma dēļ ir aizkavējusies tehniskās specifikācijas sagatavošana pētniecības ārpakalpojuma iegādei. Iepirkumu plānots izsludināt 2022. gada janvārī.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 11.jpg