30.11.2023.

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (RER) turpina projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.

2023. gada septembrī, oktobrī un novembrī RER īstenoja šādas aktivitātes:

3.2. Tika pabeigta trīslīmeņa pārveidotāja testēšana. Paveikts un aprakstīts divlīmeņa un trīslīmeņa invertoru salīdzinājums. Ir sastādīta atskaite ar detalizētu salīdzinājuma aprakstu. 

5. Pašu spēkiem tika izgatavots pārveidotāja korpuss un invertora galvenie funkcionēšanas mezgli. Visi izgatavotie mezgli un attiecīgas stiprinājumu detaļas salikti kopējā pārveidotāja korpusā. 

6. Uz laboratorijas stenda tika uzstādīts un pieslēgts izgatavotais prototips. Tika paveikti  prototipa pieņemšanas testi. Prototips sekmīgi izgāja visus izmēģinājumus. Turpmākais darbs pēc projekta pabeigšanas var būt saistīts ar algoritma pieregulēšanu un padziļinātiem klimatiskiem izmēģinājumiem. 

7.2. Projekta ietvaros tika izveidots zinātniskais raksts un prezentēts RTUCON 2023 konferencē. 

Ir publicēts viens zinātniskais raksts:

V. Burenin, J. Zarembo, G. Kobenkins, and O. Krievs ‘Implementation of Hybrid PWM with Smooth Transitions between Modulation Modes for Railway Traction Field-Oriented Control System’ in 2023 IEEE 64th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Oct. 2023, pp. 1-7.

Projekta īstenošana ir noslēgusies, un visi projekta mērķi sasniegti pilnā apmērā. 30.11.2023. CFLA iesniegta projekta noslēguma atskaite.

Par projekta nr. Nr.1.1.1.1/20/A/068 īstenošanu