26.09.2023.

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (RER) turpina projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.

2023. gada jūnijā, jūlijā un augustā RER īstenoja šādas aktivitātes:

3.1. Tika veikta vadības bloka PWM programmatūras pilnveidošana un ieregulēšana. Atrisināti tehniskie jautājumi saistītie ar pāreju no vienas vadības metodes uz citu. Darba rezultāti ir aprakstīti publikācijā. Publikācija ir iesniegta RTUCON 2023 konferencē.

3.2. Tiek turpināts darbs pie trīslīmeņa pārveidotāja testēšanas. Izveidoti vadības algoritmi. Notiek parametru ieregulēšana.

5. Turpinām komponenšu iepirkumus. Pašu spēkiem veidojam pārveidotāju korpusu un atsevišķus mezglus.

6. Laboratorijas stends ir gatavs pārveidotāja testēšanai. Atkarībā no pieņemtajiem tehniskiem risinājumiem varētu būt nepieciešams komponenšu iepirkums.

7.2. Ir ieplānots piedalīties RTUCON 2023 konferencē ar publikāciju, kas jau ir iesniegta. Mērķis ir līdz projekta beigām izvedot vel vienu publikāciju un vienu žurnāla rakstu.

Ir publicēts viens zinātniskais raksts:

A. Suzdalenko, V. Burenin, J. Zarembo, and J. Zakis, “Modelling of Bidirectional Three-Phase Four-Wire Three-Level NPC MLC under Single-Loop Current Sensorless Control,” Energies, vol. 16, no. 12, p. 4599, Jun. 2023, doi: 10.3390/en16124599.

Tika iesniegti Līguma grozījumi Nr. 3, ar kuriem grozīts budžets.

Par projekta nr. Nr.1.1.1.1/20/A/068 īstenošanu