07.07.2023.

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (RER) turpina projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.

2023. gada martā, aprīlī un maijā RER īstenoja šādas aktivitātes:

3.2. Vadības PWM programmatūras testēšana uz laboratorijas stenda. Invertoru topoloģiju salīdzināšana, ņemot vērā jaunā tīkla induktora parametrus un tīkla harmoniku ierobežojumus (aktivitāte turpinās);

4. Jaunā tīkla induktora eksperimentāla prototipa izgatavošana un testēšana (aktivitāte pabeigta);

5. Elektrovilciena invertora ar vadības bloku eksperimentāla prototipa izgatavošana (aktivitāte turpinās);

6. Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta eksperimentāla parauga izmēģinājumi AS RER laboratorijā (aktivitāte turpinās).

Tāpat turpinās datu apkopošana publicitātes pasākumu veikšanai. Izstrādāta viena zinātniskā publikācija un viens žurnālraksts “Modelling of Bidirectional Three-Phase Four-Wire Three-Level NPC MLC under Single-Loop Current Sensorless Control”, A. Suzdalenko, V. Burenin, J. Zarembo, and J. Zakis, “Modelling of Bidirectional Three-Phase Four-Wire Three-Level NPC MLC under Single-Loop Current Sensorless Control,” Energies, vol. 16, no. 12, p. 4599, Jun. 2023, doi: 10.3390/en16124599.

Tika parakstīti Līguma grozījumi nr. 1 par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 30.11.2023. Tāpat tika saņemts pozitīvs projekta vidusposma novērtējums un parakstīti Līguma grozījumi Nr. 2.

Par projekta nr. Nr.1.1.1.1/20/A/068 īstenošanu