Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (RER) turpina projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.

2022. gada 3.ceturksnī tika pabeigta 2.aktivitātes “Jaunās tīkla droseles projektēšana” īstenošana. Šajā laika posmā bija paredzēts turpināt darbu pie 3. aktivitātes “Elektrovilcienu invertora topoloģiju salīdzinājums; vadības sistēmas izveide, ņemot vērā jaunā tīkla induktora parametrus un tīkla harmoniku ierobežojumus”. 3.aktivitātes īstenošana ir uzsākta: ir veikta iepirkuma procedūra un izvēlēts ārpakalpojuma sniedzējs, kurš piedalīsies šīs aktivitātes īstenošanā. Tāpat bija paredzēts uzsākt 4.aktivitāti “Jaunā tīkla induktora eksperimentāla prototipa izgatavošana un testēšana”. Šī aktivitāte ir uzsākta – veiktas iepirkuma procedūras par materiālu iegādi. Notiek prototipa izstrāde.

RER turpina projekta īstenošanu.

Par projekta nr. Nr.1.1.1.1/20/A/068 īstenošanu