30.06.2022

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (RER) turpina projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.

2022. gada 2.ceturksnī bija paredzēts pabeigt 2.aktivitātes īstenošanu – pabeigt konstruktoru dokumentācijas izstrādi un jaunās tīkla droseles projektēšanu. Šī aktivitāte netika pabeigta sakarā ar to, ka Krievijas īstenotā kara Ukrainā dēļ RER saskārās ar naudas plūsmas problēmām, kas apgrūtināja aktivitātes īstenošanu. Aktivitātes īstenošana turpinās.

Tāpat bija paredzēts turpināt 3.aktivitāti, turpinot 3.1. apakšaktivitātes “Vadības sistēmas bloka projektēšana un izgatavošana. Vadības bloka PWM programmatūras testēšana” un 3.2. apakšaktivitātes “Divlīmeņu un trīslīmeņu topoloģiju invertoru zemas jaudas versiju projektēšana un izgatavošana. Invertoru topoloģiju salīdzināšana, ņemot vērā jaunā tīkla induktora parametrus un tīkla harmoniku ierobežojumus” īstenošanu. Šo aktivitāšu īstenošanu RER turpināja saviem spēkiem, taču aktivitāšu virzības progresu negatīvi ietekmēja naudas līdzekļu nepieejamība.

RER turpina projekta īstenošanu.

Par projekta nr. Nr.1.1.1.1/20/A/068 īstenošanu