Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu.

2022. gada 1.ceturksnī turpināts darbs pie apakšaktivitātes 2.2. “Konstruktoru dokumentācijas izstrāde” īstenošanas. Apakšaktivitātes ietvaros tika izstrādāti tīkla droseles galveno mezglu rasējumi. Tika ievesti daži jaunie tehnoloģiskie risinājumi, lai izveidot drošāku un vieglāku konstrukciju. Droseles salikuma rasējumu provizoriskie varianti ir saskaņošanas posmā.

Turpināts darbs pie 3.aktivitātes “Elektrovilcienu invertora topoloģiju salīdzinājums; vadības sistēmas izveide, ņemot vērā jaunā tīkla induktora parametrus un tīkla harmoniku ierobežojumus”:

3.1. apakšaktivitātes “Vadības sistēmas bloka projektēšana un izgatavošana. Vadības bloka PWM programmatūras testēšana” ietvaros ir uzsākti darbi pie vadības bloka projektēšanas. Uzsākta testēšanas programmatūras izveide. Veikti pirmie pārbaudes testi un saņemti pozitīvi rezultāti.

3.2. apakšaktivitātes “Divlīmeņu un trīslīmeņu topoloģiju invertoru zemas jaudas versiju projektēšana un izgatavošana. Invertoru topoloģiju salīdzināšana, ņemot vērā jaunā tīkla induktora parametrus un tīkla harmoniku ierobežojumus” ietvaros ir uzsākta pārveidotāja projektēšana. Ir izvēlēta topoloģijas un izveidota elektriskā shēma.

11.01.2022. tika izsludināts iepirkums “Materiālu iegāde elektrovilciena elektroaprīkojuma izstrādei, 1.posms”, kas tika noslēgts 17.02.2022.

01.03.2022. tika izsludināts iepirkums “Elektrovilciena piedziņas matemātiskā modeļa, mazjaudas prototipa un programmatūras algoritma izstrāde”. Šobrīd notiek saņemto piedāvājumu vērtēšana.

Par projekta nr. Nr.1.1.1.1/20/A/068 īstenošanu