PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 IETVAROS PERIODĀ 01.11.2022 - 30.04.2023

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Pašpatēriņa pārveidotāju projektēšana un izstrāde izmantojot jaunos SiC pusvadītāju elementus” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.

Starpposma ietvaros tika pabeigti visu bloku matemātiskie modeļi un iegūti modelēšanas rezultāti. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem tika izvēlētas pārveidotāju regulēšanas stratēģijas.

Izveidotas vadības bloku principiālas shēmas un plašu projektēšanas dokumentācija. Analogu ķēžu elementu izvēle tika pārbaudīta modelēšanas programmatūrā un ir apstiprināta risinājuma darbspēja.

Turpmākais darbs būs saistīts ar attiecīgo bloku vadības programmatūras izstādi. Vadības bloku plašu dokumentācija tiks sagatavota eksperimentāla paraugu ražošanai.