PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 IETVAROS PERIODĀ 01.08.2023 - 31.10.2023

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Pašpatēriņa pārveidotāju projektēšana un izstrāde izmantojot jaunos SiC pusvadītāju elementus” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.

Aktivitātes ietvaros tika izveidoti pārveidotāja korpusa rasējumi un nodoti ražošanas tehnoloģijas sagatavošanai. Korpuss ir galvenā nesošā konstrukcija, kurai jāatbilst visiem transporta mehaniskiem standartiem.

Pilns pārveidotāja dokumentācijas komplekts sastāv arī no mezglu kopsalikuma rasējumiem un atsevišķu detaļu rasējumiem.