PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 IETVAROS PERIODĀ 01.05.2023 - 31.07.2023

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Pašpatēriņa pārveidotāju projektēšana un izstrāde izmantojot jaunos SiC pusvadītāju elementus” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.

Aktivitātes ietvaros tika izveidoti visu pārveidotāju topoloģiju vadības algoritmi un to programmatūra. Mūsu pielietojumā būs izmantoti trīs pārveidotāju veidi: trīsfāžu invertors, buck/boost pārveidotājs un half-bridge pārveidotājs. Katra topoloģija paredz atšķirīgu digitālo vadības izvadu un analogu ievadsignālu skaitu. Attiecīgas ierīces vadības bloka uzdevums ir pielietot pareizo algoritmu un saskaņot pārveidotāju darbību. Vadības bloks visiem pārveidotājiem ir izveidots universāls (neskaitot vilces invertoru).

Ar nākamo soli bija sastādīta vadības bloku komunikācijas blok-shēma un izvelēti komunikācijas veidi un protokoli. Iekšējai trolejbusa CAN līnijai ir jāstrādā ar komunikācijas J1939 protokolu, tāpēc arī iekšējie pārveidotāju vadības bloki ir jāprogrammē ievērojot protokolu.