PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001-21 IETVAROS PERIODĀ 01.10.2021 - 31.12.2021

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.1.2.1.1/18/A/001-21.

Par atskaites periodu tika pabeigta vadības sistēmas pamatprogrammatūras izveide. Ir pabeigta vadības sistēmas izgatavošana. Uzsākta pārveidotāja korpusa dokumentācijas izstrāde.

Turpmākajā darbā turpināsies eksperimentāla parauga izveide un tiks aprīkota un gatavota izmēģinājumu laboratorija.