Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/116

Projekta ilgums: 01.09.2021.-30.11.2023 

Projekta finansējums ERAF 527 065,35 EUR 

Projekta vadošais partneris – RTU, sadarbības partneris SIA “Allatherm” un AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Projekta nosaukums: “Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība”

Smart Thermal Management in Electric Drives with Built-In Heat Pipes/Loops for Better Reliability and Functionality

Atskaites perioda laikā ir saņemts tehniskais uzdevums 1/12 daļas no pilnas mašīnas pilnizmēra maketa izgatavošanai. Jauns makets atšķiras no iepriekšēji izgatavota maketa ar sarežģītāko rievas formu. Ir izstrādāti tehnoloģiskie procesi maketa izgatavošanai. Izgatavošanas procesi iekļauj darbus ar jūtīgiem pret mehānisko iedarbību siltumcauruļi cilpu sastāvdaļām, to izvietošanu rievā un tinumu ielīkšanas procesu. Atskaites periodā laikā ir sagatavots un iesniegts konferences raksts par siltuma procesiem elektrisko mašīnu aktīvā tēraudā.