PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.1.1.1/20/A/116 IETVAROS PERIODĀ 01.12.2021. – 28.02.2022

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/116

Projekta ilgums: 01.09.2021.-30.11.2023 

Projekta finansējums ERAF 527 065,35 EUR 

Projekta vadošais partneris – RTU, sadarbības partneris SIA “Allatherm” un AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Projekta nosaukums: “Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība”

Smart Thermal Management in Electric Drives with Built-In Heat Pipes/Loops for Better Reliability and Functionality

Atskaites periodā laikā turpinātu darbi pie ievēlētas elektriskās mašīnas konstrukcijas pielāgošanas darbiem. Izskatīti vairāki varianti ar siltumcilpu novietojumiem elektriskajā mašīnā siltuma novadīšanai. Ir izvērtēta tehniskā iespējamība realizēt konstruktīvo izpildījumu siltumcilpu stiprinājumiem nodrošinot labu termisko kontaktu. Sadarbojoties konstruktoru darba grupā ir sniegti dati un precizēti koeficienti elektrisko mašīnu siltumā aplēsei.