PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.1.1.1/20/A/116 IETVAROS PERIODĀ 01.09.2023. – 30.11.2023

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/116

Projekta ilgums: 01.09.2021.-30.11.2023 

Projekta finansējums ERAF 527 065,35 EUR 

Projekta vadošais partneris – RTU, sadarbības partneris SIA “Allatherm” un AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Projekta nosaukums: “Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība”

Smart Thermal Management in Electric Drives with Built-In Heat Pipes/Loops for Better Reliability and Functionality

Elektriskās mašīnas pilnizmēra maketam izstrādāta izgatavošanas tehniskā dokumentācija. Ir uzsākti izgatavošanas darbi. Turklāt izgatavošanas procesā ir arī siltumcaurules moduļi virsmas montāžai. Turpinās sagatavošanas darbi laboratorijas eksperimentiem.

Ir prezentēts konferenču raksts starptautiskā konferencē.