PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.1.1.1/20/A/116 IETVAROS PERIODĀ 01.09.2022 - 30.11.2022

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/116

Projekta ilgums: 01.09.2021.-30.11.2023 

Projekta finansējums ERAF 527 065,35 EUR 

Projekta vadošais partneris – RTU, sadarbības partneris SIA “Allatherm” un AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Projekta nosaukums: “Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība”

Smart Thermal Management in Electric Drives with Built-In Heat Pipes/Loops for Better Reliability and Functionality

Atskaites periodā tika saskaņots, izprojektēts un izražots 1/12 sinhrona reaktīva dzinēja aktīvas dalās makets priekš testiem ar siltumcauruļes dzesējošo elementu.