PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.1.1.1/20/A/116 IETVAROS PERIODĀ 01.06.2022. – 31.08.2022

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/116

Projekta ilgums: 01.09.2021.-30.11.2023 

Projekta finansējums ERAF 527 065,35 EUR 

Projekta vadošais partneris – RTU, sadarbības partneris SIA “Allatherm” un AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Projekta nosaukums: “Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība”

Smart Thermal Management in Electric Drives with Built-In Heat Pipes/Loops for Better Reliability and Functionality

Atskaites periodā tika izgatavota 1/12 daļa no mašīnas. Veikti darbi pie atsevišķu mašīnas mezglu izstrādes, kas ļautu novadīt siltumu uz siltuma novadošo kontūru. Turpināti termiskā modeļa aprēķini.