PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.1.1.1/20/A/116 IETVAROS PERIODĀ 01.03.2022. – 31.05.2022

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/116

Projekta ilgums: 01.09.2021.-30.11.2023 

Projekta finansējums ERAF 527 065,35 EUR 

Projekta vadošais partneris – RTU, sadarbības partneris SIA “Allatherm” un AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Projekta nosaukums: “Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība”

Smart Thermal Management in Electric Drives with Built-In Heat Pipes/Loops for Better Reliability and Functionality

Atskaites periodā laikā pēc izveidota termiskā aprēķina modeļa veikti darbi elektrisko mašīnu projektēšanas darbi. Par turpmāko darba variantu pieņemts variants ar siltuma novadīšanu no aktīva tērauda ārējās virsmas. Veikti darbi pie atsevišķu mašīnas mezglu izstrādes, kas ļautu novadīt siltumu uz siltumnovadošo kontūru. Ievērojot elektriskās mašīnas ģeometrisko un magnētisko simetriju un periodiskumu padziļināti pētījumu veikti 1/12 daļai no mašīnas.