Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (AS RER) 2022.gada 28.oktobrī noslēdza līgumu ar ETKC par pētijuma “Pašpatēriņa pārveidotāju projektēšana un izstrāde izmantojot jaunos SiC pusvadītāju elementus” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros.

Projekta numurs – Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

  • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

Projekts tiek īstenots no 2022.gada 1.novembra līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Pētniecības projekta mērķis ir jaunu un energoefektīvu pašpatēriņa pārveidotāju projektēšana un izstrāde uz jauno SiC (silīcija karbīda) pusvadītāju elementu bāzes. Pašpatēriņu pārveidotāji būs iekļauti lielākā elektroaprīkojuma komplekta, kas ietvers sevī arī vilces pārveidotāju un komutācijas aprīkojumu. Projekta realizācija paplašinās AS RER zinātniskā kolektīva kompetences pilsētas elektrotransporta elektroaprīkojuma izstrādes jomā. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt jaunu produktu: trolejbusa pārveidotājs.

Par līguma noslēgšanu ar ETKC