AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 3.kārta” saskaņā ar 02.08.2021. noslēgto vienošanos ar CFLA nr. 4.1.1.0/20/A/050.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 933 651,37. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 279 040,71 euro. No projekta kopējām izmaksām 925 598,78 euro ir Kohēzijas fona finansējums projektam.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu RER ražotnē Ganību dambī 43, Ganību dambī 53, Ganību dambī 61, Rīgā, apstrādes rūpniecības nozarē 27.11. Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana. Projekta specifiskais mērķis ir iegādāties, uzstādīt un nodot ekspluatācijā 15 jaunas, energoefektīvas ražošanas iekārtas (veicot esošo iekārtu nomaiņu), nomainīt 166 neefektīvu apgaismes ierīci uz efektīvām apgaismes ierīcēm (179 gab., ņemot vērā tehnoloģisko rezervi), un veikt 6 ražošanas ēku vienkāršotu atjaunošanu ar mērķi palielināt ēku energoefektivitāti.

Līdz 2021. gada beigām AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” ir iegādājusies vienu žāvēšanas krāsni, vītņu griešanas virpu ar apstrādes diametru 800mm un iekārtas iespiedmašīnu un elektronisko bloku ražošanai. Ir veikta četru ēku vienkāršota atjaunošana (001, 007, 064, un 066). Noslēgti līgumi par aprīkojuma vilces asinhrono dzinēju testēšanas stacijas montāžai un uzstādīšanai ar spriegumu 2000-2500V un jaudu līdz 500 kW, LED apgaismes ierīču, vertikālās virpošanas apstrādes centra, vakuuma spiediena impregnēšanas iekārtas un žāvēšanas krāšņu iegādi.

Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds.