Izmēģinājumu centrs

Akciju Sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” vilces elektroiekārtu Izmēģinājumu centrs

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Izmēģinājumu centrs uzskata par savu mērķi reputācijas un tehniskās kompetences izveidošanu un uzturēšanu produkcijas izmēģinājumu veikšanas jomā.

Izmēģinājumu centrs ir akreditēts tehniskās kompetences jomā:

 • Federālajā Akreditācijas Dienestā „Rosakkreditacija”(РОСАККРЕДИТАЦИЯ);
 • Federālajā Aģentūrā tehniskās regulēšanas un metroloģijas jomā.Akreditācijas atestāts Nr. РОСС LV.0001.22ЖТ0


IC ir akreditēts sekojošu tehnisko līdzekļu izmēģinājumu veikšanai:

 • Elektrovilcienu vilces elektrodzinēji (kolektoru un asinhronie)
 • Elektrovilcienu un pasažieru vagonu papildus elektroierīces
 • Elektrovilcienu elektroaprīkojums
 • Lokomotīves vilces vilcienu  pasažieru vagonu elektroaprīkojums
 • Ritošā sastāva vilces statiskie pārveidotāji
 • Ritošā sastāva bezvilces statiskie pārveidotāji.

Šobrīd apgūtie galvenie izmēģinājumu veidi:

 • Izolācijas elektriskās izturības pārbaude
 • Starptinumu izolācijas elektriskās izturības pārbaude
 • Pārbaude uz sakaršanu
 • Izolācijas pretestības pārbaude
 • Vibrācijas līmeņa pārbaude
 • Komutācijas pārbaude
 • Klimatiskās pārbaudes
 • Ražošanas frekvences sprieguma. izturības pārbaude
 • Īssavienojuma strāvu caurplūdes mehāniskā izturība
 • Komutācijas spēju pārbaude:
  nominālās
  maksimālās
  kritiskās;
 • Pretestības pārbaude
 • Aparātu darbības spriegumu pārbaude
 • Gabarītu un uzstādīšanas izmēru pārbaude
 • Darbības efektivitātes koeficienta noteikšana
 • Darbības raksturotāju noteikšana, izstrādājuma pārbaude uz atbilstību nominālajiem datiem
 • Aizsardzības pakāpes atbilstības pārbaude
 • Reversācijas pārbaude
 • Optimālās komutācijas zonas pārbaude
 • Palaišanas pārbaudes
 • Strāvas pārslodžu pārbaudes
 • Induktivitātes identificēšana
 • Ierīces nostrādāšanas pārbaudes pie vadības ķēžu kritiskiem parametriem
 • Konstrukcijas pārbaudes atbilstībai drošības prasībām – ārējo virsmu sasilšana, zemēšanas pretestība, bloķēšana u.t.t.
 • Drošinātāju nostrādāšanas pārbaude.


Laboratorijas izmēģinājumi

 • Tēraudu un pelēko čugunu ķīmiskā sastāva un mehānisko īpašību izmeklēšana
 • Dažādu marku augstas kvalitātes lodēšanas kušņu izgatavošana
 • Alvas un svina lodējumu ķīmiskā sastāva noteikšana
 • Krāsainu metālu sakausējumu ķīmiskā sastāva noteikšana
 • Cinka un laku - krāsu pārklājuma biezuma pārbaude.