Nasdaq OMX Riga

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" ir publiskā akciju sabiedrība, kuras akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīgas biržā (kods RER1R).

Jūs varat mūs atrast šeit