Finanšu pārskati

Konsolidētā Finanšu Informācija Par 2018.gada 3 Mēnēšiem (neauditētā)

Konsolidētā finanšu informācija par 2018.gada 3 mēnešiem (neauditētā)

Konsolidētais Nefinanšu Paziņojums Par 2017.gadu

Konsolidētais nefinanšu paziņojums 2017

Finanšu Pārskats Par 2017.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2017.gadu (auditēts)

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gaduKonsolidētais Finanšu Pārskats Par 2017.gadu (auditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2017.gadu (auditēts)

Korporatīvas pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gaduKonsolidētā Finanšu Informācija Par 2017.gada 9 Mēnešiem (neauditēta)

Konsolidētā finanšu informācija par 2017.gada 9 mēnēšiem (neauditētā)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2017.gada 6 Mēnēšiem (Neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts Finanšu Pārskats Par 2017.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2016.gadu (auditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2016.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2016.gadu (auditēts)

Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2016.gadu finanšu gadu

Кonsolidēts Finanšu Pārskats Par 2016.gadu (neauditēts)

Кonsolidēts finanšu pārskats par 2016.gadu (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2016.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2016.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts Finanšu Pārskats Par 2016.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2016.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2015.gadu (auditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2015.gada 12 menešiem (auditēts)

Finanšu pārskats par 2015.gadu (auditēts)

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.finanšu gadu

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2015.gada 12 Menešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2015.gada 12 menešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2015.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2015.gada 9 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2015.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2015.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts Finanšu Pārskats Par 2015.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2015.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2014.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2014.gadu (auditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2014.gadu (auditēts)

Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2014.gadu finansu gadu

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2014.gada 12 Menešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2014.gada 12 menešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2014.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2014.gada 9 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2014.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2014.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2014.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2014.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2013.gadu (auditēts)

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Konsolidēts finanšu pārskats par 2013.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2013.gadu (auditēts)

Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2013.gadu finansu gadu

Finanšu Pārskats Par 2013.gadu (neauditēts)

Finansu pārskats pr 2013.gadu (neauditēts)

Кonsolidēts finanšu pārskats par 2013.gada 12 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2013.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2013.gada 9 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2013.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2013.gada 6 mēnešiem (neauditēts)