Finanšu pārskati

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2019.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidetais finanšu pārskats par 2019.g. 6 menešiem

Konsolidētā Finanšu Informācija Par 2019.gada 3 Mēnešiem (neauditēta)

Kosolidētā fin.informācija par 2019.gada 3 mēnešiem (neauditētā)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2018.gadu (auditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2018.gadu (auditēts)
Konsolidētais nefinanšu paziņojums 2018

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018.finanšu gadu
Finanšu Pārskats Par 2018.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2018.gadu (auditēts)

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018.finanšu gaduKonsolidētā Finanšu Informācija Par 2018.gada 9 Mēnešiem (neauditēta)

Konsolidētā finanšu informācija par 2018.gada 9 mēnešiem (neauditēta)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2018.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētā Finanšu Informācija Par 2018.gada 3 Mēnēšiem (neauditētā)

Konsolidētā finanšu informācija par 2018.gada 3 mēnešiem (neauditētā)

Konsolidētais Nefinanšu Paziņojums Par 2017.gadu

Konsolidētais nefinanšu paziņojums 2017

Finanšu Pārskats Par 2017.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2017.gadu (auditēts)

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gaduKonsolidētais Finanšu Pārskats Par 2017.gadu (auditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2017.gadu (auditēts)

Korporatīvas pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gaduKonsolidētā Finanšu Informācija Par 2017.gada 9 Mēnešiem (neauditēta)

Konsolidētā finanšu informācija par 2017.gada 9 mēnēšiem (neauditētā)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2017.gada 6 Mēnēšiem (Neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts Finanšu Pārskats Par 2017.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2016.gadu (auditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2016.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2016.gadu (auditēts)

Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2016.gadu finanšu gadu

Кonsolidēts Finanšu Pārskats Par 2016.gadu (neauditēts)

Кonsolidēts finanšu pārskats par 2016.gadu (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2016.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2016.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts Finanšu Pārskats Par 2016.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2016.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2015.gadu (auditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2015.gada 12 menešiem (auditēts)

Finanšu pārskats par 2015.gadu (auditēts)

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.finanšu gadu

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2015.gada 12 Menešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2015.gada 12 menešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2015.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2015.gada 9 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2015.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2015.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts Finanšu Pārskats Par 2015.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2015.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2014.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2014.gadu (auditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2014.gadu (auditēts)

Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2014.gadu finansu gadu

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2014.gada 12 Menešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2014.gada 12 menešiem (neauditēts)