Finanšu pārskati

Konsolidēts Finanšu Pārskats Par 2015.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2015.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2014.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2014.gadu (auditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2014.gadu (auditēts)

Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2014.gadu finansu gadu

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2014.gada 12 Menešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2014.gada 12 menešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2014.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2014.gada 9 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2014.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2014.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2014.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2014.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2013.gadu (auditēts)

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Konsolidēts finanšu pārskats par 2013.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2013.gadu (auditēts)

Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2013.gadu finansu gadu

Finanšu Pārskats Par 2013.gadu (neauditēts)

Finansu pārskats pr 2013.gadu (neauditēts)

Кonsolidēts finanšu pārskats par 2013.gada 12 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2013.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2013.gada 9 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2013.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2013.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2013.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2013.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Gada Pārskats Par 2012.gadu (auditēts)

Neatkarīgu revidentu ziņojums 1

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2

Konsolidēts finanšu pārskats par 2012.gada 12 mēn. (auditēts)

Finanšu pārskats par 2012.gadu (auditēts)

Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2012.gadu finansu gadu

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2012.gada 12 Menešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2012.gada 12 menešiem (neauditēts)

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2012.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2012.gada 9 mēnešiem

Finanšu Pārskats Par 2012.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Finanšu pārskats par 2012.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Finanšu Pārskats Par 2012.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Finanšu pārskats par 2012.gada 3 mēnešiem (neauditēts)

Vadības ziņojums