Sertifikāti

2018.gadā AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīc" (AS "RER") tika sertificēta atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām transporta vajadzībām paredzēta elektroaprīkojuma izstrādes, ražošanas un piegādes  jomā. Vairākkārtēji veiktu auditu  rezultātā tika apstiprināta sertifikāta darbības atbilstība saskaņā ar starptautiskā standarta prasībām.

Šobrīd AS "RER" darbojas sertifikāts ISO  9001:2015, kas ir spēkā līdz 09.02.2020.

 

AS "RER" ražo elektroiekārtas elektroritošajiem sastāviem, kas tiek sertificētas saskaņā  ar Krievijas Federālā Dzelzceļu Transporta un Muitas Savienības Sertifikācijas Sistēmas ekspluatācijas drošības normām. Saskaņā ar  FDzT  SR prasībām elektroaprīkojums iekļauj 12 obligātās sertifikācijas sertifikātus un 14 deklarācijas.

Pirmie sertifikāti tika saņemti 2000. gadā un tiek apstiprināti vienu reizi trijos gados. Sertificēšanas pārbaudes tiek veiktas FDzT SS centros saskaņā ar to akreditāciju. Sertificētajai produkcijai ikgadu tiek veikta FDzT SR ekspertu inspekcijas kontrole.