SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

Par AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Pamatkapitālā Dalības Samazināšanu (03.03.2017.)

3 марта 2017 года в Регистре предприятий ЛР зарегистрировано уменьшение участия  АО «Рижский электромашиностроительный завод» в основном капитале дочернего предприятия ООО «RER-Termināls», рег.№ 40203010535, до 29,82%. Второй участник ООО «BSCT» дополнительно приобрел 6000 долей капитала О...

Кonsolidēts Finanšu Pārskats Par 2016.gadu (neauditēts)

Кonsolidēts finanšu pārskats par 2016.gadu (neauditēts)...

Par AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Locekļiem

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padome ar savu 24.01.2017. lēmumu: - pārvēlēja trīs valdes locekļus – Nikolaju Jerohovu (Mikalai Yerokhau), Olgu Pētersoni un Aleksandru Popadinu uz jaunu pilnvaru termiņu saskaņā ar sabiedrības Statūtiem – trīs gadiem; - Iecēla par sabiedrības vald...

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2016.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem (neauditēts)...

Par AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Pamatkapitālā Dalības Samazināšanu

2016.gada 25.oktobrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalības samazināšana meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr. 40203010535, pamatkapitālā. AS „RER” daļa SIA "RER-Termināls» pamatkapitālā samazinājusies no 91,23% līdz 82,46%. Otrajām SIA "RER-Term...

Par Izmaiņām AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Sastāvā

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informē, ka š.g. 18.oktobrī ir nozīmēts Sabiedrības jauns valdes loceklis Grigorijs Kapustins. AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”  strādā no 1996.gada un bija nodarbināts dažādās pozīcijās – vecākais meistars, iecirkņa priekšnieks. 2001.gadā nozīmēt...

2016.gada 13.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā Tika Reģistrēta AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Dalības Samazināšana Meitas Uzņēmuma Pamatkapitālā.

2016.gada 13.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalības samazināšana meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr. 40203010535, pamatkapitālā. AS RER daļa  SIA "RER-Termināls” pamatkapitālā samazinājusies  no 100% līdz 91,23...

2016.gada I.pusgadā Koncerna Darbības Rezultāti.

Koncerna neto apgrozījuma apjoms 2016.gada I.pusgadā sastādīja EUR 8 827 215, kas pret attiecīgo periodu iepriekšējā gadā ir par 33.9% vairāk. Savukārt bruto peļņas apjoms sastādīja 1 milj. EUR, kas ir 3.6 reizes vairāk, nekā 2015.gada I.pusgadā. Ņemot vērā lielo investīcijas apjomu, ...

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2016.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem (neauditēts)...

Paziņojums Par Juridiskā Adreses Maiņu

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (AS ”RER”) informē, ka sākot ar 2016.gada 1.augustu Sabiedrības juridiskā adrese ir Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvija....