SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

Par Projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo Izglītības Iestāžu Audzēkņu Dalība Darba Vidē Balstītas Mācībās Un Mācību Prakses Uzņēmumos” īstenošanu

AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” piedalās projektā Nr.8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. Projekta realizācijas laiks no 2017. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. janvārim. Projekta mērķis – palielināt ...

Par Projekta "Kompleksi Risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas Energoefektivitātes Paaugstināšanai" (projekta Nr.4.1.1.0/17/A/019) īstenošanu

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" īsteno projektu "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai", projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/019. Līdz 2018. gada 15.martam projekta ietvaros ir iegādāta Augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektrisko mašīnu ...

Par Līgumu Par Eiropas Savienības Fonda Projekta īstenošanu

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2018.gada 29.janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu, finansējuma piešķiršanu un uzraudzību. Projekta mērķis ir veicinā...

Par Dalības Izbeigšanu Meitas Uzņēmumā

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalība meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr.40203010535, pamatkapitālā ir izbeigusies, otrajam dalībniekam -  SIA “BSCT” iegādājoties 900 SIA "RER-Termināls” pamatkapitāla daļas. Kopumā tam pieder 11 400 SIA "RER-Termināls” pamatkapitāla daļas, jeb ...

Iekšējā Informācija (saskaņā Ar Regulas (ES) Nr.596/2014) (29.12.2017.)

Saskaņā ar saņemto paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību akcionārs Crowning Finance Cyprus Limited papildus ir iegādājies AS RER 45 975 slēgtās emisijas akcijas. Kopsummā šim akcionāram pieder 1 054 969 akcijas (t.sk. 1 008 994 publiskās emisijas akcijas), jeb 18,19% balsstiesīgā pamat...

Iekšējā Informācija (saskaņā Ar Regulas (ES) Nr.596/2014)

Saskaņā ar saņemto paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību akcionārs Nikolajs Čudinovs 13.12.2017. atsavinājis 5 424 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas. ...

Iekšējā Informācija (13.12.2017.)

Saskaņā ar saņemtajiem paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību: akcionārs Ļevs Fanigins 12.12.2017. atsavinājis 36 527 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas; akcionārs Oļegs Šapovalovs 12.12.2017. atsavinājis 4 024 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas. ...

Metināšanas Galdu Galmēra Konstrukciju Metināšanas Montāžai Piegāde

Informācija par iepirkumu:Iepirkumu nosaukums: Metināšanas galdu galmēra konstrukciju metināšanas montāžai piegādeIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/024Iesniegšanas termiņš: Līdz 15.12.2017. plkst. 9:00-17:00Iepirkuma publicēšanas datums: 06.12.2017.Kontaktinformācija:...

Invertora Metināšanas Iekārtu Ar Vairākiem Impulsa Metināšanas Metodiem Piegāde

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Invertora metināšanas iekārtu ar vairākiem impulsa metināšanas metodiem piegāde Iepirkums veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/023Iesniegšanas termiņš: 15.12.2017 9:00-17:00Iepirkuma publicēšanas datums: 06.12.2017Kontaktinformācija:K...

Frezēšanas-centrēšanas Darbgalda Piegāde

Informācija par iepirkumu:Iepirkumu nosaukums: Frezēšanas-centrēšanas darbgalda piegādeIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/025Iesniegšanas termiņš: Līdz 15.12.2017 9:00-17:00Iepirkuma publicēšanas datums: 06.12.2017Kontaktinformācija:Kontaktpersona: Vladimirs Maļgins, G...