SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

GĀZES REGULĒŠANAS PUNKTA REKONSTRUKCIJA

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Gāzes regulēšanas punkta rekonstrukcijaIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/018Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017. līdz plkst.15:00Iepirkuma publicēšanas datums: 09.05.2017Iepirkuma kontaktinformācija:Konta...

NOSLĒGARMĀTURAS NOMAIŅA GĀZESVADĀ UN CEHOS, KUROS IZMANTO DABAS GĀZI

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Noslēgarmatūras nomaiņa gāzesvadā un cehos, kuros izmanto dabas gāziIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/017Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017. līdz plkst.15:00Iepirkuma publicēšanas datums: 09.05.2017Iepir...

ĀRĒJĀ GĀZESVADA KRĀSOŠANA

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Ārējā gāzesvada krāsošanaIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/016Iesniegšanas termiņš: 31.05.2017. līdz plkst.15:00Iepirkuma publicēšanas datums: 09.05.2017Iepirkuma kontaktinformācija:Kontaktpersona...

AAS „Baltijskij Bank” Ir Atsavinājis AS „RER” 1 008 994 Publiskās Emisijas Akcijas

Saskaņā ar saņemtajiem paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību akcionārs AAS „Baltijskij Bank” 18.04.2017. ir atsavinājis AS "RER" 1 008 994 publiskās emisijas akcijas, kas ir 17,40% balsstiesīgā pamatkapitāla, bet Crowning Finance Cyprus Limited 18.04.2017. ir iegādājies AS "RER" 1 00...

Gada Pārskats Par 2016.gadu (auditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2016.gadu (auditēts)Finanšu pārskats par 2016.gadu (auditēts)Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2016.gadu finanšu gadu...

AS “RER” Administratīvās ēkas Fasādes Vienkaršotā Renovācija

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: AS “RER” administratīvās ēkas fasādes vienkaršotā renovācijaIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/015Iesniegšanas termiņš: 25.04.2017 17:00Iepirkuma publicēšanas datums: 20.04.2017Iepirkuma kontaktin...

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” (RER) Plāno īstenot Projektu

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) plāno īstenot projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai”. Projekta ietvaros uzņēmums izsludinājis iepirkumu ražošanas ēku vienkāršotajai atjaunošanai pa 370 000 euro un Vertikālās...

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" Ieplānojusi Ražotnē Veicināt Efektīvu Energoresursu Izmantošanu

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” plāno īstenot projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai”. Projekta ietvaros uzņēmums izsludinājis iepirkumu gāzes sadales punkta renovācijai par 32 000 eiro, gāzes vada renovācijai par ...

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: REGULĒJĀMAS FREKVENCES PIEDZIŅAS IEGĀDE

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Regulējāmas frekvences piedziņas iegādeIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/014Iesniegšanas termiņš: 02.05.2017 (9:00-17:00)Iepirkuma publicēšanas datums: 13.03.2017Iepirkuma kontaktinformācija:Kontaktper...

Par AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Pamatkapitālā Dalības Samazināšanu (03.03.2017.)

3 марта 2017 года в Регистре предприятий ЛР зарегистрировано уменьшение участия  АО «Рижский электромашиностроительный завод» в основном капитале дочернего предприятия ООО «RER-Termināls», рег.№ 40203010535, до 29,82%. Второй участник ООО «BSCT» дополнительно приобрел 6000 долей капитала О...