SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

AS “RER” Administratīvās ēkas Fasādes Vienkaršotā Renovācija

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: AS “RER” administratīvās ēkas fasādes vienkaršotā renovācijaIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/015Iesniegšanas termiņš: 25.04.2017 17:00Iepirkuma publicēšanas datums: 20.04.2017Iepirkuma kontaktin...

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” (RER) Plāno īstenot Projektu

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) plāno īstenot projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai”. Projekta ietvaros uzņēmums izsludinājis iepirkumu ražošanas ēku vienkāršotajai atjaunošanai pa 370 000 euro un Vertikālās...

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" Ieplānojusi Ražotnē Veicināt Efektīvu Energoresursu Izmantošanu

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” plāno īstenot projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai”. Projekta ietvaros uzņēmums izsludinājis iepirkumu gāzes sadales punkta renovācijai par 32 000 eiro, gāzes vada renovācijai par ...

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: REGULĒJĀMAS FREKVENCES PIEDZIŅAS IEGĀDE

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Regulējāmas frekvences piedziņas iegādeIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/014Iesniegšanas termiņš: 02.05.2017 (9:00-17:00)Iepirkuma publicēšanas datums: 13.03.2017Iepirkuma kontaktinformācija:Kontaktper...

Par AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Pamatkapitālā Dalības Samazināšanu (03.03.2017.)

3 марта 2017 года в Регистре предприятий ЛР зарегистрировано уменьшение участия  АО «Рижский электромашиностроительный завод» в основном капитале дочернего предприятия ООО «RER-Termināls», рег.№ 40203010535, до 29,82%. Второй участник ООО «BSCT» дополнительно приобрел 6000 долей капитала О...

Кonsolidēts Finanšu Pārskats Par 2016.gadu (neauditēts)

Кonsolidēts finanšu pārskats par 2016.gadu (neauditēts)...

Par AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Locekļiem

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padome ar savu 24.01.2017. lēmumu: - pārvēlēja trīs valdes locekļus – Nikolaju Jerohovu (Mikalai Yerokhau), Olgu Pētersoni un Aleksandru Popadinu uz jaunu pilnvaru termiņu saskaņā ar sabiedrības Statūtiem – trīs gadiem; - Iecēla par sabiedrības vald...

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2016.gada 9 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem (neauditēts)...

Par AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Pamatkapitālā Dalības Samazināšanu

2016.gada 25.oktobrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalības samazināšana meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr. 40203010535, pamatkapitālā. AS „RER” daļa SIA "RER-Termināls» pamatkapitālā samazinājusies no 91,23% līdz 82,46%. Otrajām SIA "RER-Term...

Par Izmaiņām AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Sastāvā

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informē, ka š.g. 18.oktobrī ir nozīmēts Sabiedrības jauns valdes loceklis Grigorijs Kapustins. AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”  strādā no 1996.gada un bija nodarbināts dažādās pozīcijās – vecākais meistars, iecirkņa priekšnieks. 2001.gadā nozīmēt...