SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

Konsolidēts Finanšu Pārskats Par 2017.gada 3 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem (neauditēts)...

FORMĒŠANAS MAŠĪNU IEGĀDE

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: 2 formēšanas mašīnu iegāde krāsaino lējumu iecirkņa vajadzībāmIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/020Iesniegšanas termiņš: Līdz 31.07.2017. plkst.15.00Iepirkuma publicēšanas datums: 21.05.2017Iepirk...

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 20.06.2017.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 20.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, R...

Par AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Padomi

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes loceklis Maksims Gordjukovs paziņojis Sabiedrībai par to, ka ir atstājis padomes locekļa amatu....

GĀZES UZSKAITES MEZGLA REKONSTRUKCIJA

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Gāzes uzskaites mezgla rekonstrukcijaIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/019Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017. līdz plkst.15:00Iepirkuma publicēšanas datums: 09.05.2017Iepirkuma kontaktinformācija:Ko...

GĀZES REGULĒŠANAS PUNKTA REKONSTRUKCIJA

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Gāzes regulēšanas punkta rekonstrukcijaIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/018Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017. līdz plkst.15:00Iepirkuma publicēšanas datums: 09.05.2017Iepirkuma kontaktinformācija:Konta...

NOSLĒGARMĀTURAS NOMAIŅA GĀZESVADĀ UN CEHOS, KUROS IZMANTO DABAS GĀZI

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Noslēgarmatūras nomaiņa gāzesvadā un cehos, kuros izmanto dabas gāziIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/017Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017. līdz plkst.15:00Iepirkuma publicēšanas datums: 09.05.2017Iepir...

ĀRĒJĀ GĀZESVADA KRĀSOŠANA

Informācija par iepirkumu:Iepirkuma nosaukums: Ārējā gāzesvada krāsošanaIepirkuma veids: Atklāts konkurssIdentifikācijas numurs: RER/2017/016Iesniegšanas termiņš: 31.05.2017. līdz plkst.15:00Iepirkuma publicēšanas datums: 09.05.2017Iepirkuma kontaktinformācija:Kontaktpersona...

AAS „Baltijskij Bank” Ir Atsavinājis AS „RER” 1 008 994 Publiskās Emisijas Akcijas

Saskaņā ar saņemtajiem paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību akcionārs AAS „Baltijskij Bank” 18.04.2017. ir atsavinājis AS "RER" 1 008 994 publiskās emisijas akcijas, kas ir 17,40% balsstiesīgā pamatkapitāla, bet Crowning Finance Cyprus Limited 18.04.2017. ir iegādājies AS "RER" 1 00...

Gada Pārskats Par 2016.gadu (auditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2016.gadu (auditēts)Finanšu pārskats par 2016.gadu (auditēts)Korporatīvās parvaldības ziņojums par 2016.gadu finanšu gadu...