SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Obligātais Akciju Atpirkšanas Piedāvājums

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka 2018. gada 31.maijā sāksies RER akcionāra Measurestep Enterprises Limited izteiktais obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2018. gada 25. maija lēmumu Nr. 84. In...

Konsolidētā Finanšu Informācija Par 2018.gada 3 Mēnēšiem (neauditētā)

Konsolidētā finanšu informācija par 2018.gada 3 mēnešiem (neauditētā)...

Lēmumu Projekti AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Kārtējai Akcionāru Sapulcei 2018.gada 8.jūnijā

Lēmumu projekti AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējai akcionāru sapulcei 2018.gada 8.jūnijā   Darba kārtība:   1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem. 2. Zvērināta revidenta ziņojums. 3. Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums p...

Paziņojums Par Būtiskās Līdzdalības Iegūšanu (14.05.2018.)

Ar šo AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka saņēmusi paziņojumu par būtiskās līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar kuru akcionārs MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED, kam tieši pieder 33,04% RER akcijas, netieši ieguva 64,19% akcijas no RER balsstiesīga pamatkapitāla. ...

Konsolidētais Nefinanšu Paziņojums Par 2017.gadu

Konsolidētais nefinanšu paziņojums 2017...

Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 08.06.2018.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2018.gada 8.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, Galvenā ražošanas korpusa konferenču zālē.   ...

Atpirkšanas Piedāvājuma Izteikšana

No akcionāra Measurestep Enterprises Limited ir saņemta informācija, ka, ņemot vērā, ka ir sasniegts Finanšu instrumentu likuma 66.panta 4.daļas 1.punktā noteiktais slieksnis obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai, šobrīd tiek gatavots obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums. ...

Finanšu Pārskats Par 2017.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2017.gadu (auditēts)Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gadu...

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2017.gadu (auditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2017.gadu (auditēts)Korporatīvas pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gadu...

Paziņojums Par Būtiskās Līdzdalības Iegūšanu

Saskaņā ar saņemtо paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību kompānija MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED 16.03.2018. iegādājās: 1 333 771 AS RER akcijas, tajā skaitā 569 832 slēgtās emisijas, no Mals Company Ltd. un 582 021 AS RER akcijas, tajā skaitā 194 007 slēgtās emisijas, no Imfe...