SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

Atpirkšanas Piedāvājuma Izteikšana

No akcionāra Measurestep Enterprises Limited ir saņemta informācija, ka, ņemot vērā, ka ir sasniegts Finanšu instrumentu likuma 66.panta 4.daļas 1.punktā noteiktais slieksnis obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai, šobrīd tiek gatavots obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums. ...

Finanšu Pārskats Par 2017.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2017.gadu (auditēts)Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gadu...

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2017.gadu (auditēts)

Konsolidētais finanšu pārskats par 2017.gadu (auditēts)Korporatīvas pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gadu...

Paziņojums Par Būtiskās Līdzdalības Iegūšanu

Saskaņā ar saņemtо paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību kompānija MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED 16.03.2018. iegādājās: 1 333 771 AS RER akcijas, tajā skaitā 569 832 slēgtās emisijas, no Mals Company Ltd. un 582 021 AS RER akcijas, tajā skaitā 194 007 slēgtās emisijas, no Imfe...

Par Projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo Izglītības Iestāžu Audzēkņu Dalība Darba Vidē Balstītas Mācībās Un Mācību Prakses Uzņēmumos” īstenošanu

AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” piedalās projektā Nr.8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. Projekta realizācijas laiks no 2017. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. janvārim. Projekta mērķis – palielināt ...

Par Projekta "Kompleksi Risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas Energoefektivitātes Paaugstināšanai" (projekta Nr.4.1.1.0/17/A/019) īstenošanu

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" īsteno projektu "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai", projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/019. Līdz 2018. gada 15.martam projekta ietvaros ir iegādāta Augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektrisko mašīnu ...

Par Līgumu Par Eiropas Savienības Fonda Projekta īstenošanu

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2018.gada 29.janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu, finansējuma piešķiršanu un uzraudzību. Projekta mērķis ir veicinā...

Par Dalības Izbeigšanu Meitas Uzņēmumā

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalība meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr.40203010535, pamatkapitālā ir izbeigusies, otrajam dalībniekam -  SIA “BSCT” iegādājoties 900 SIA "RER-Termināls” pamatkapitāla daļas. Kopumā tam pieder 11 400 SIA "RER-Termināls” pamatkapitāla daļas, jeb ...

Iekšējā Informācija (saskaņā Ar Regulas (ES) Nr.596/2014) (29.12.2017.)

Saskaņā ar saņemto paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību akcionārs Crowning Finance Cyprus Limited papildus ir iegādājies AS RER 45 975 slēgtās emisijas akcijas. Kopsummā šim akcionāram pieder 1 054 969 akcijas (t.sk. 1 008 994 publiskās emisijas akcijas), jeb 18,19% balsstiesīgā pamat...

Iekšējā Informācija (saskaņā Ar Regulas (ES) Nr.596/2014)

Saskaņā ar saņemto paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību akcionārs Nikolajs Čudinovs 13.12.2017. atsavinājis 5 424 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas. ...